Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-111. Γενικά Μαθηματικά ΙΒιβλιογραφία

Βασικά Συγράμματα του Μαθήματος

  • «THOMAS, Απειροστικός Λογισµός» –R. L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, (Τόµοι Ι & ΙΙ) – Μετάφραση Μ. Αντωνογιαννάκης
  • «Ανώτερα Μαθηµατικά», M.R. Spiegel.
  • «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός» - M. Spivak.