Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-111. Γενικά Μαθηματικά Ι

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγράμματα του Μαθήματος

  • «THOMAS, Απειροστικός Λογισµός» – J. Hass, C. Heil, M.D. Weir – Μετάφραση Γ. Κωτσόπουλος
  • «Ανώτερα Μαθηµατικά», M.R. Spiegel.
  • «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός» - M. Spivak.