Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-111. Γενικά Μαθηματικά ΙΠεριγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016

Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εντατική επανάληψη της ύλης Μαθηµατικών του Λυκείου, πάνω σε συναρτήσεις, συνέχεια, όρια, παραγώγους και ολοκληρώµατα. Εστιάζεται επίσης σε καινούργιες εφαρµογές στην φυσική.

Αξιολόγηση

Η καθημερινή παρουσία σας στα μαθήματα είναι άκρως απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτά συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα το μάθημα περιλαμβάνει 3 διαλέξεις 2 ωρών στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και λύση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων.

Γενικά

ΦΥΣ-111. Γενικά Μαθηματικά Ι
Ώρες: 6
ECTS: 7
Εξάμηνο: 1o

Διδάσκοντες:
Ταξιάρχης Παπακώστας
Γραφείο: 243 κτίριο Φυσικής, τηλ. 2810-394247, e-mail: taxiar@chania.teicrete.gr
Βασιλική Παυλίδου
Γραφείο: 212 κτίριο Φυσικής, τηλ. 2810-394211, e-mail: pavlidou@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Α
Τρίτη, 13:00-15:00, Αμφιθέατρο Α
Τετάρτη, 9:00-11:00, Αμφιθέατρο Α